Hala Polonii cały czas w remoncie, trenujemy w Starych Babicach!