Regulamin sprzedaży biletów

§1 Definicje

 1. „Organizator” lub „Polonia” – oznacza SKK Polonia Warszawa Sp. z o.o.
 2. „Uczestnik” – oznacza każdego zainteresowany nabyciem biletu na mecz SKK Polonia Warszawa, przed jak i po nabyciu biletu;
 3. „Regulamin” – oznacza niniejszy REGULAMIN sprzedaży biletów na mecze SKK Polonia Warszawa;
 4. „Bilet” – oznacza bilet uprawniający do jednorazowego wstępu na Mecz SKK Polonia Warszawa;
 5. „Obiekt” – oznacza halę zlokalizowaną pod główną trybuną Stadionu Miejskiego im. generała Kazimierza Sosnkowskiego przy ulicy Konwiktorskiej 6 w Warszawie lub inną, którą wskaże Organizator;
 6. „Mecz” – oznacza spotkanie SKK Polonia Warszawa organizowany przez Organizatora na Obiekcie;

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż Biletów prowadzona jest w imieniu Organizatora przez SKK Polonia Warszawa Sp. z o.o.
 2. Przez dokonanie nabycia Biletu, Uczestnik wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu udziału w meczach 2. Ligi Koszykówki Kobiet drużyny SKK Polonia Warszawa.
 3. Sprzedaż Biletów odbywa się w kasach biletowych w miejscu rozgrywania Meczu.
 4. Cennik biletów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom, o których poinformuje na stronie internetowej poloniawarszawa.com
 6. Umowa sprzedaży Biletu pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty.
 7. Bilety na Mecze rozgrywane na Obiekcie są nienumerowane.
 8. Bilet uważa się za wykorzystany w momencie wejścia na trybuny Obiektu.
 9. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w Meczach organizowanych przez Organizatora wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Bilet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może nabyć wyłącznie osoba pełnoletnia.

§4 Rodzaje biletów

 1. Bilet normalny
 2. Bilet ulgowy
 3. Bilet darmowy umożliwiający wejście na Mecz dziecka w wieku do 10 lat do odebrania w kasie biletowej.
 4. Bilet specjalny.

§5 Zwrot biletów

 1. Bilet nabyty nie podlega zwrotowi.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej poloniawarszawa.com.
 2. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej poloniawarszawa.com oraz w miejscu nabycia Biletów.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży biletów na mecze 2. Ligi Koszykówki Kobiet drużyny SKK Polonia Warszawa w sezonie 2017/18

Cennik

Bilet normalny – 10 zł brutto

Bilet ulgowy (przysługuje osobom w wieku 11-15 lat na podstawie dokumentu) – 5 zł brutto

Bilet darmowy (przysługuje osobom w wieku do 10 lat oraz po ukończeniu 60 lat na podstawie dokumentu) – do odbioru w kasie.